شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

خدمات ساختمانی

شرکت ساختمانی آرین سازه پایدار پارسیان

شرکت آرین سازه پایدار پارسیان با ارائه کلیه خدمات ساختمانی ساخت و بازس...

شرکت مجری

مدیریت پیماناجرای ساختمان فلزی و بتنی از صفر تا صد بصورت پیمان مدیریت ...

نقشه بردار ساختمان

نقشه بردار- تعیین ابعاد زمین و موقعیت آکس ستون ها ،-تعیین کد ارتفاعی س...

پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی در هر کشور بعنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه آن کشور م...

پیمانکار اسکلت بتن

پیمانکار اسکلت بتناجرای اسکلت ساختمان بتنی شامل آرماتوربندی ، قالب بند...

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com