شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو اجاره آپارتمان انتخاب کنید 3,236 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

اجاره آپارتمان پاسداران 82 متری
کد فایل : 175004658

ودیعه : 310 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان میرداماد 90 متری
کد فایل : 141900875
اجاره : 3,500,000 تومان
ودیعه : 65,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 275 متری
کد فایل : 5468975
اجاره : 9,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان پاسداران 176 متری
کد فایل : 60544


جزییات فایل

اجاره آپارتمان بوستان 110 متری
کد فایل : 60543


جزییات فایل

اجاره آپارتمان پاسداران 200 متری
کد فایل : 60540


جزییات فایل

اجاره آپارتمان پاسداران 220 متری
کد فایل : 60528


جزییات فایل

اجاره آپارتمان پاسداران 180 متری
کد فایل : 60527
اجاره : 6,500,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان دروس 300 متری
کد فایل : 60526


جزییات فایل

اجاره آپارتمان ولیعصر 140 متری
کد فایل : 501
اجاره : 4,500,000 تومان
ودیعه : 45,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 92 متری
کد فایل : 500

ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 163 متری
کد فایل : 13893
اجاره : 7,000,000 تومان
ودیعه : 80,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 140 متری
کد فایل : 13898
اجاره : 10,500,000 تومان

جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 130 متری
کد فایل : 439
اجاره : 6,500,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 140 متری
کد فایل : 436
اجاره : 4,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 120 متری
کد فایل : 435
اجاره : 6,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 30 متری
کد فایل : 434
اجاره : 2,000,000 تومان
ودیعه : 15,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 130 متری
کد فایل : 430
اجاره : 4,200,000 تومان
ودیعه : 70,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 146 متری
کد فایل : 429
اجاره : 4,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 95 متری
کد فایل : 428


جزییات فایل

اجاره آپارتمان ولیعصر 190 متری
کد فایل : 423

ودیعه : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان ونک 140 متری
کد فایل : 422

ودیعه : 300,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 125 متری
کد فایل : 13475
اجاره : 4,500,000 تومان
ودیعه : 40,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 108 متری
کد فایل : 312
اجاره : 4,500,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره آپارتمان جردن 90 متری
کد فایل : 216
اجاره : 3,200,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com