شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو اجاره اداری انتخاب کنید 451 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

اجاره اداری جردن 280 متری
کد فایل : 503
اجاره : 3,000,000 تومان
ودیعه : 700,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 85 متری
کد فایل : 502
اجاره : 3,300,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 165 متری
کد فایل : 13897
اجاره : 7,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 185 متری
کد فایل : 437
اجاره : 7,000,000 تومان
ودیعه : 30,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 104 متری
کد فایل : 190

ودیعه : 250,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ولیعصر 30 متری
کد فایل : 179
اجاره : 2,500,000 تومان
ودیعه : 20,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 65 متری
کد فایل : 159
اجاره : 4,500,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ولیعصر 60 متری
کد فایل : 158
اجاره : 3,000,000 تومان
ودیعه : 20,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ولیعصر 30 متری
کد فایل : 141
اجاره : 2,500,000 تومان
ودیعه : 20,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ونک 130 متری
کد فایل : 140
اجاره : 4,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری زعفرانيه 310 متری
کد فایل : 129
اجاره : 20,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 110 متری
کد فایل : 111
اجاره : 6,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری فرشته 111 متری
کد فایل : 12762
اجاره : 5,000,000 تومان
ودیعه : 150,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری زعفرانيه 120 متری
کد فایل : 12759
اجاره : 7,500,000 تومان
ودیعه : 70,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ولیعصر 100 متری
کد فایل : 12755

ودیعه : 300,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 170 متری
کد فایل : 12754
اجاره : 1 تومان
ودیعه : 1 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 100 متری
کد فایل : 11526
اجاره : 5,700,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ونک 160 متری
کد فایل : 11564
اجاره : 8,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری زعفرانيه 45 متری
کد فایل : 11525

ودیعه : 160,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ونک 70 متری
کد فایل : 11197
اجاره : 4,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری ونک 85 متری
کد فایل : 10945

ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 70 متری
کد فایل : 11002

ودیعه : 110,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 65 متری
کد فایل : 10727
اجاره : 4,500,000 تومان
ودیعه : 25,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 130 متری
کد فایل : 100645
اجاره : 10,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره اداری جردن 50 متری
کد فایل : 10461
اجاره : 5,000,000 تومان
ودیعه : 30,000,000 تومان
جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com