شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو اجاره مستغلات انتخاب کنید 51 مورد

صفحه 1 از 3 1 2 3 >

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

اجاره مستغلات ونک 290 متری
کد فایل : 12763
اجاره : 90,000,000 تومان
ودیعه : 300,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 280 متری
کد فایل : 7592
اجاره : 60,000,000 تومان
ودیعه : 150,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات فرشته 240 متری
کد فایل : 6739
اجاره : 30,000,000 تومان
ودیعه : 250,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات ولیعصر 240 متری
کد فایل : 6595
اجاره : 48,000,000 تومان
ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 170 متری
کد فایل : 5210
اجاره : 45,000,000 تومان
ودیعه : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات پاسداران 77 متری
کد فایل : 313674109
اجاره : 77,777 تومان
ودیعه : 77 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 250 متری
کد فایل : 6132
اجاره : 7,000 دلار

جزییات فایل

اجاره مستغلات هروی 180 متری
کد فایل : 100292


جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 196 متری
کد فایل : 5649
اجاره : 140,000,000 تومان

جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 130 متری
کد فایل : 5827

ودیعه : 1,100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات ولیعصر 116 متری
کد فایل : 5599

ودیعه : 600,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات شریعتی 95 متری
کد فایل : 5642
اجاره : 3,000,000 تومان
ودیعه : 30,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات فرشته 60 متری
کد فایل : 5352
اجاره : 2,500,000 تومان

جزییات فایل

اجاره مستغلات پاسداران 800 متری
کد فایل : 98004


جزییات فایل

اجاره مستغلات هروی 840 متری
کد فایل : 196322055
اجاره : 30 تومان
ودیعه : 300 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات جردن 165 متری
کد فایل : 4722

ودیعه : 2,500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات الهیه 115 متری
کد فایل : 3344

ودیعه : 180,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات ولنجک 140 متری
کد فایل : 2630

ودیعه : 25,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات زعفرانيه 220 متری
کد فایل : 2562


جزییات فایل

اجاره مستغلات ونک 120 متری
کد فایل : 2257
اجاره : 3,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات ولیعصر 3200 متری
کد فایل : 581664363
اجاره : 576,000,000 تومان
ودیعه : 10,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات پاسداران 360 متری
کد فایل : 86413

ودیعه : 540,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات ولیعصر 1700 متری
کد فایل : 75353
اجاره : 70,000,000 تومان
ودیعه : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مستغلات پاسداران 156 متری
کد فایل : 71721


جزییات فایل

اجاره مستغلات پاسداران 135 متری
کد فایل : 55189
اجاره : 100,000,000 تومان
ودیعه : 10,000,000 تومان
جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com