شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو اجاره مغازه انتخاب کنید 167 مورد

صفحه 1 از 7 1 2 3 4 5 6 7 >

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

اجاره مغازه پاسداران 160 متری
کد فایل : 60529


جزییات فایل

اجاره مغازه جردن 50 متری
کد فایل : 311
اجاره : 5,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه تجریش 10 متری
کد فایل : 162
اجاره : 25,000,000 تومان
ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 20 متری
کد فایل : 143
اجاره : 1,400,000 تومان
ودیعه : 25,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه جردن 14 متری
کد فایل : 12756


جزییات فایل

اجاره مغازه زعفرانيه 10 متری
کد فایل : 9519
اجاره : 5,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه شریعتی 30 متری
کد فایل : 106099

ودیعه : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه پاسداران 97 متری
کد فایل : 106085
اجاره : 35,000,000 تومان
ودیعه : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 240 متری
کد فایل : 8787
اجاره : 20,000,000 تومان
ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ولنجک 30 متری
کد فایل : 8626
اجاره : 8,000,000 تومان
ودیعه : 30,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 360 متری
کد فایل : 8532
اجاره : 40,000,000 تومان
ودیعه : 400,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 130 متری
کد فایل : 8217
اجاره : 12,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه زعفرانيه 28 متری
کد فایل : 8467
اجاره : 18,000,000 تومان
ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 80 متری
کد فایل : 8074


جزییات فایل

اجاره مغازه تجریش 31 متری
کد فایل : 8072
اجاره : 5,000,000 تومان
ودیعه : 85,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ولیعصر 25 متری
کد فایل : 8027
اجاره : 2,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 45 متری
کد فایل : 7926
اجاره : 15,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 20 متری
کد فایل : 7785
اجاره : 1,000,000 تومان
ودیعه : 40,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه گاندي 22 متری
کد فایل : 7166
اجاره : 6,200,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه جردن 60 متری
کد فایل : 7706
اجاره : 1,800,000 تومان
ودیعه : 40,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 55 متری
کد فایل : 7268
اجاره : 2,000,000 تومان
ودیعه : 200,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 35 متری
کد فایل : 7478
اجاره : 7,000,000 تومان
ودیعه : 50,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 14 متری
کد فایل : 7574
اجاره : 2,600,000 تومان
ودیعه : 15,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 30 متری
کد فایل : 7652
اجاره : 13,000,000 تومان
ودیعه : 60,000,000 تومان
جزییات فایل

اجاره مغازه ونک 40 متری
کد فایل : 7651
اجاره : 12,000,000 تومان
ودیعه : 100,000,000 تومان
جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com