شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش آپارتمان انتخاب کنید 5,114 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش آپارتمان پاسداران 91 متری
کد فایل : 664001869
قیمت متری : 8,022,000 تومان
قیمت کل : 730,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 117 متری
کد فایل : 232803693
قیمت متری : 13,800,000 تومان
قیمت کل : 1,614,600,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان جردن 142 متری
کد فایل : 389861897
قیمت متری : 10,563,000 تومان
قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان جردن 104 متری
کد فایل : 795473101

قیمت کل : 1 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 117 متری
کد فایل : 584783680
قیمت متری : 13,800,000 تومان
قیمت کل : 1,615,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 151 متری
کد فایل : 608611737
قیمت متری : 16,000,000 تومان
قیمت کل : 2,416,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان جردن 183 متری
کد فایل : 2010
قیمت متری : 18,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان ولیعصر 90 متری
کد فایل : 77758649

قیمت کل : 770,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان ولیعصر 168 متری
کد فایل : 5522486
قیمت متری : 8,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان فرشته 165 متری
کد فایل : 2299846
قیمت متری : 15,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان جردن 41 متری
کد فایل : 912268

قیمت کل : 270,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان ونک 45 متری
کد فایل : 912267

قیمت کل : 315,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 84 متری
کد فایل : 117342

قیمت کل : 500,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش آپارتمان هروی 129 متری
کد فایل : 117338
قیمت متری : 6,200,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 305 متری
کد فایل : 60552


جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 260 متری
کد فایل : 60550


جزییات فایل

فروش آپارتمان بوستان 180 متری
کد فایل : 60549


جزییات فایل

فروش آپارتمان میرداماد 80 متری
کد فایل : 60548
قیمت متری : 6,900,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان بلوار شهرزاد 135 متری
کد فایل : 60547


جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 175 متری
کد فایل : 60546


جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 110 متری
کد فایل : 60545


جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 280 متری
کد فایل : 60542


جزییات فایل

فروش آپارتمان بلوار شهرزاد 120 متری
کد فایل : 60541
قیمت متری : 10,800,000 تومان

جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 95 متری
کد فایل : 60539


جزییات فایل

فروش آپارتمان پاسداران 150 متری
کد فایل : 60538


جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com