شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش اداری انتخاب کنید 367 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش اداری جردن 212 متری
کد فایل : 600
قیمت متری : 7,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 157 متری
کد فایل : 13833

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش اداری جردن 100 متری
کد فایل : 13835
قیمت متری : 10,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 120 متری
کد فایل : 13854
قیمت متری : 11,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ولیعصر 611 متری
کد فایل : 506
قیمت متری : 18,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 77 متری
کد فایل : 505
قیمت متری : 10,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 61 متری
کد فایل : 13829
قیمت متری : 8,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 135 متری
کد فایل : 433
قیمت متری : 7,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ونک 65 متری
کد فایل : 424
قیمت متری : 11,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 120 متری
کد فایل : 421
قیمت متری : 13,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 200 متری
کد فایل : 213
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 87 متری
کد فایل : 210
قیمت متری : 11,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ولیعصر 150 متری
کد فایل : 12270
قیمت متری : 18,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 80 متری
کد فایل : 12277


جزییات فایل

فروش اداری جردن 70 متری
کد فایل : 188
قیمت متری : 11,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 70 متری
کد فایل : 184
قیمت متری : 12,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 107 متری
کد فایل : 183
قیمت متری : 10,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 102 متری
کد فایل : 13011
قیمت متری : 12,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ونک 68 متری
کد فایل : 150
قیمت متری : 7,200,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ونک 50 متری
کد فایل : 148

قیمت کل : 450,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش اداری ونک 130 متری
کد فایل : 145
قیمت متری : 12,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ونک 162 متری
کد فایل : 113
قیمت متری : 12,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری ونک 115 متری
کد فایل : 11605
قیمت متری : 9,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری جردن 128 متری
کد فایل : 11453
قیمت متری : 7,600,000 تومان

جزییات فایل

فروش اداری زعفرانيه 135 متری
کد فایل : 11412
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com