شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش خانه انتخاب کنید 18 مورد

صفحه 1 از 1 1

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش خانه الهیه 400 متری
کد فایل : 885941463
قیمت متری : 15,000,000 تومان
قیمت کل : 1,800,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 120 متری
کد فایل : 106374
قیمت متری : 7,400,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه تجریش 123 متری
کد فایل : 106372
قیمت متری : 8,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه بلوار شهرزاد 137 متری
کد فایل : 106371
قیمت متری : 10,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه دروس 350 متری
کد فایل : 98735


جزییات فایل

فروش خانه دروس 120 متری
کد فایل : 98489

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 306 متری
کد فایل : 614197762
قیمت متری : 21,000,000 تومان
قیمت کل : 4,347,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه هروی 120 متری
کد فایل : 91934
قیمت متری : 6,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 189 متری
کد فایل : 90661
قیمت متری : 11,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه اقدسیه 204 متری
کد فایل : 90419
قیمت متری : 14,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 98 متری
کد فایل : 48890


جزییات فایل

فروش خانه دارآباد 620 متری
کد فایل : 88742
قیمت متری : 15,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 250 متری
کد فایل : 77295
قیمت متری : 18,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 1000 متری
کد فایل : 52373

قیمت کل : 20,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 120 متری
کد فایل : 51529
قیمت متری : 7,800,000 تومان
قیمت کل : 936,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 80 متری
کد فایل : 42902

قیمت کل : 6,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه پاسداران 95 متری
کد فایل : 42839

قیمت کل : 7,800,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش خانه دولت 108 متری
کد فایل : 12201

قیمت کل : 800,000,000 تومان
جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com