شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش زمین انتخاب کنید 25 مورد

صفحه 1 از 1 1

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش زمین کرج 10170 متری
کد فایل : 886169470
قیمت متری : 1,100,000 تومان
قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین کرج 10170 متری
کد فایل : 114425766
قیمت متری : 900,000 تومان
قیمت کل : 9,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران
کد فایل : 94147


جزییات فایل

فروش زمین سید خندان 210 متری
کد فایل : 958866980

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 1000 متری
کد فایل : 83779


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 445 متری
کد فایل : 83526

قیمت کل : 10,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 2650 متری
کد فایل : 66861


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 900 متری
کد فایل : 59232


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 200 متری
کد فایل : 57859

قیمت کل : 20,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین شمس آباد
کد فایل : 56089

قیمت کل : 9,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 2000 متری
کد فایل : 53659

قیمت کل : 3,500,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 7200 متری
کد فایل : 43987
قیمت متری : 180,000,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 1500 متری
کد فایل : 43717

قیمت کل : 4,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران
کد فایل : 42983


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران
کد فایل : 28475


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران
کد فایل : 28304


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران
کد فایل : 27685


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 500 متری
کد فایل : 18354


جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 150 متری
کد فایل : 16941

قیمت کل : 4,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 60000 متری
کد فایل : 16784
قیمت متری : 65,000,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 277 متری
کد فایل : 16783
قیمت متری : 90,000,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 3750 متری
کد فایل : 16037

قیمت کل : 9,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین پاسداران 1925 متری
کد فایل : 15794

قیمت کل : 7,500,000 تومان
جزییات فایل

فروش زمین ظفر
کد فایل : 11951
قیمت متری : 2,400,000,000 تومان

جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com