شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش مستغلات انتخاب کنید 153 مورد

صفحه 1 از 7 1 2 3 4 5 6 7 >

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش مستغلات ولیعصر 150 متری
کد فایل : 153
قیمت متری : 13,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات الهیه 85 متری
کد فایل : 147
قیمت متری : 19,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 140 متری
کد فایل : 11538
قیمت متری : 25,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 138 متری
کد فایل : 11455
قیمت متری : 13,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 118 متری
کد فایل : 11413
قیمت متری : 10,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ولنجک 114 متری
کد فایل : 11139
قیمت متری : 22,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 120 متری
کد فایل : 9915
قیمت متری : 21,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 110 متری
کد فایل : 9722
قیمت متری : 15,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 190 متری
کد فایل : 9109


جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 240 متری
کد فایل : 9030
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات زعفرانيه 900 متری
کد فایل : 9025
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات الهیه 170 متری
کد فایل : 9015
قیمت متری : 11,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 165 متری
کد فایل : 9044
قیمت متری : 12,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات گاندي 128 متری
کد فایل : 8293

قیمت کل : 28,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مستغلات زعفرانيه 310 متری
کد فایل : 8098
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 100 متری
کد فایل : 8220
قیمت متری : 14,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ولنجک 130 متری
کد فایل : 8056

قیمت کل : 7,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 130 متری
کد فایل : 8011
قیمت متری : 10,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 175 متری
کد فایل : 7934
قیمت متری : 21,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ولنجک 125 متری
کد فایل : 7839

قیمت کل : 6,500,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مستغلات سعادت آباد 130 متری
کد فایل : 7736

قیمت کل : 3,300,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 164 متری
کد فایل : 7493

قیمت کل : 12,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مستغلات جردن 130 متری
کد فایل : 7586
قیمت متری : 14,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 1450 متری
کد فایل : 7581
قیمت متری : 13,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مستغلات ونک 135 متری
کد فایل : 7619


جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com