شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش مغازه انتخاب کنید 200 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش مغازه 15خرداد 20 متری
کد فایل : 798011932

قیمت کل : 102,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه نیاوران 14 متری
کد فایل : 701869749

قیمت کل : 345,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه ولیعصر 30 متری
کد فایل : 313
قیمت متری : 45,000,000 تومان
قیمت کل : 1,350,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه جردن 130 متری
کد فایل : 310

قیمت کل : 26,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه ونک 177 متری
کد فایل : 135


جزییات فایل

فروش مغازه تجریش 14 متری
کد فایل : 125
قیمت متری : 100,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه تجریش 17 متری
کد فایل : 114

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه پاسداران 22 متری
کد فایل : 106363
قیمت متری : 60,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه تجریش 185 متری
کد فایل : 8613
قیمت متری : 80,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه ونک 53 متری
کد فایل : 8338
قیمت متری : 41,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه ولنجک 120 متری
کد فایل : 8157
قیمت متری : 60,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه زعفرانيه 60 متری
کد فایل : 8451

قیمت کل : 14,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه جردن 13 متری
کد فایل : 7939
قیمت متری : 35,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه زعفرانيه 15 متری
کد فایل : 8009
قیمت متری : 105,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه الهیه 21 متری
کد فایل : 8013
قیمت متری : 60,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه ولنجک 28 متری
کد فایل : 7932
قیمت متری : 50,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه تجریش 26 متری
کد فایل : 7881

قیمت کل : 2,800,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه ونک 27 متری
کد فایل : 7838


جزییات فایل

فروش مغازه جردن 60 متری
کد فایل : 7717
قیمت متری : 8,500,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه گاندي 25 متری
کد فایل : 7156
قیمت متری : 45,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه ونک 27 متری
کد فایل : 7337
قیمت متری : 55,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه جردن 288 متری
کد فایل : 7634
قیمت متری : 80,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه ونک 10 متری
کد فایل : 7621

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش مغازه ونک 47 متری
کد فایل : 7468
قیمت متری : 55,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش مغازه جردن 16 متری
کد فایل : 7465


جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com