شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی

جستجوی پیشرفته >>

نتیجه جستجو فروش کلنگی انتخاب کنید 801 مورد

با کلیک روی جزییات فایل می توانید آن فایل را بصورت کامل مشاهده فرمایید

فروش کلنگی گاندي 275 متری
کد فایل : 60551


جزییات فایل

فروش کلنگی پاسداران 450 متری
کد فایل : 50537


جزییات فایل

فروش کلنگی دروس 750 متری
کد فایل : 60530


جزییات فایل

فروش کلنگی پاسداران 450 متری
کد فایل : 60525


جزییات فایل

فروش کلنگی جردن 381 متری
کد فایل : 14261
قیمت متری : 16,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ولیعصر 1040 متری
کد فایل : 14257
قیمت متری : 17,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی جردن 450 متری
کد فایل : 13886
قیمت متری : 27,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک 209 متری
کد فایل : 154
قیمت متری : 21,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک 468 متری
کد فایل : 134
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی جردن 464 متری
کد فایل : 133
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی زعفرانيه 325 متری
کد فایل : 124
قیمت متری : 30,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک 1 متری
کد فایل : 116
قیمت متری : 18,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی جردن
کد فایل : 11640
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی اوين
کد فایل : 11607

قیمت کل : 850,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش کلنگی جردن
کد فایل : 11423
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ولنجک
کد فایل : 11311

قیمت کل : 16,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش کلنگی الهیه
کد فایل : 11209

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش کلنگی محموديه
کد فایل : 11044
قیمت متری : 25,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک 1000 متری
کد فایل : 11081
قیمت متری : 35,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ولنجک
کد فایل : 11077
قیمت متری : 35,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی اوين 250 متری
کد فایل : 10773
قیمت متری : 8,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک
کد فایل : 10123
قیمت متری : 20,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی پاسداران 204 متری
کد فایل : 863958562
قیمت متری : 13,000,000 تومان
قیمت کل : 26,000,000,000 تومان
جزییات فایل

فروش کلنگی فرشته
کد فایل : 10010
قیمت متری : 45,000,000 تومان

جزییات فایل

فروش کلنگی ونک
کد فایل : 9916
قیمت متری : 40,000,000 تومان

جزییات فایل

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com